W dniu 07.11.2019 r. (czwartek) o godz. 14.15 w sali C122 odbędzie się spotkanie studentów pierwszego roku kierunku Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna

W dniu  07.11.2019 r. (czwartek) o godz. 14.15 w sali C122 odbędzie się spotkanie studentów pierwszego roku kierunku Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna, studia stacjonarne z opiekunem kierunku. Prosimy o obecność.                                                                                                  Ćwiczenia z modułu „Komunikacja społeczna” odbędą się zgodnie z harmonogramem zajęć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

nr=0