1 rok- Zajęcia z dnia 22 października z dr K. Rusinem są odwołane i zostaną odrobione w dniu 10 grudnia godz 15.15.

nr=0