Składka ubezpieczenia NNW

Uwaga studenci!                                                                                                                                          DODATKOWE TERMINY PRZYJMOWANIA WPŁATY SKŁADKI UBEZPIECZENIA  NNW  NA ROK AKADEMICKI  2019/2020                                                                                                                                                  

 SOBOTA  19.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SOBOTA    26.10.2019                                                                                                                Składka wynosi 36 złotych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wpłaty przyjmowane są w pokoju 17 budynek A  w godzinach     od 900 do 1330.  Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz w życiu prywatnym, powstałe w kraju i zagranicą w okresie roku akademickiego, tj. od 1.10.2019 do 30.09.2020 r. Ubezpieczenie to jest konieczne w czasie odbywania praktyk studenckich.   Zapraszamy.

nr=0