Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2019/2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Składka wynosi 36 złotych

Wpłaty przyjmowane są w pokoju 17 budynek A od poniedziałku do piątku  w godzinach od 830 do 1330.  Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz w życiu prywatnym, powstałe w kraju i zagranicą w okresie roku akademickiego, tj. od 1.10.2019 do 30.09.2020 r. Ubezpieczenie to jest konieczne w czasie odbywania praktyk studenckich.   Zapraszamy.

 

nr=0