Terminy opłat w roku akademickim 2019/2020 dla studentów 2 roku

Informuję, że wysokość opłaty semestralnej za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020 dla studentów 2 roku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne drugiego stopnia wynosi 2 200 zł.

Ustala się następujące terminy dokonania płatności w ratach w semestrze zimowym:

 

I rata - 800 zł do dnia 02 października 2019 r.

II rata - 700 zł do dnia 04 listopada 2019 r.

III rata - 700 zł do dnia 07 grudnia 2019 r.

Proszę o dokonywanie opłat w wyznaczonym terminie.

nr=0