Terminy opłat w roku akademickim 2019/2020 dla studentów 2 i 3 roku

Informuję, że wysokość opłaty semestralnej za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020 dla studentów 2 i 3 roku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne pierwszego stopnia wynosi 1 800 zł

Ustala się następujące terminy dokonania płatności w ratach w semestrze zimowym:

 

I rata - 600 zł do dnia 02 października 2019 r.

II rata - 600 zł do dnia 04 listopada 2019 r.

III rata - 600 zł do dnia 07 grudnia 2019 r.

Proszę o dokonywanie opłat w wyznaczonym terminie.

nr=0