Administracja, rok 3: Zajęcia w języku obcym o tematyce związanej z kierunkiem studiów

Zajęcia w języku obcym:
- dr A. Banaszewska zajęcia w języku niemieckim
- dr inż. P. Dąbrowa zajęcia w języku angielskim
- mgr A. Warzyniak zajęcia w języku francuskim, studia stacjonarne
- mgr M. Karykowski zajęcia w języku francuskim, studia niestacjonarne
- dr hab. Ł. Skotnicka zajęcia w języku rosyjskim
Uczęszcza się na takie zajęcia w języku obcym na jaki uczęszczało się lektorat. Czyli osoby, które uczęszczały na lektrat z języka niemieckiego uczęszczają teraz na zajęcia w języku niemieckim i tak samo w przypadku języka angielskiego, francuskiego i rosyjskiego.
nr=0