Sesja egzaminacyjna

Zasady weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość (tj. egzaminów) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

     
ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem)
  • Kierunek: Administracja
  • Kierunek: Menedżer administracji publicznej
  • Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia
  • Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia
  • Kierunek: Filologia 
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Kierunek: Prawo
nr=0