ZALICZENIE POPRAWKOWE - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II ST. (zajęcia niekończące się egzaminem)

1. mgr M. Szylar - 10.02.2020 r. godz. 8:15, sala A13
2. mgr A. Sondej - 07.02.2020 r. godz. 15:00, sala A243
3. dr E. Groszewska - 10.02.2020 r. godz. 11:15, sala C101
4. mgr A. Sondej - 13.02.2020 r. godz. 11:00, sala A243
nr=0