ZALICZENIE POPRAWKOWE - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II ST. (zajęcia niekończące się egzaminem)

1. dr I. Bernatek-Zaguła - 19.09.2020 r. od godz. 10:00, on-line (proszę o odczytanie linka od prowadzącego)
2. dr Z. Cesarz - 09.09.2020 r. godz. 11:00-13:00, 16.09.2020 r. godz. 15:00-16:00, 25.09.2020 r. godz. 11:00-13:00
4. dr B. Skwarek - 15.09.2020 r. godz. 9:00, on-line
nr=0