ZALICZENIE POPRAWKOWE - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I ST. (zajęcia niekończące się egzaminem)

nr=0