ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem) - kierunek Administracja

nr=0