ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem) - kierunek Administracja

1. mgr M. Szylar - 10.02.2020 r. godz. 8:15, sala A13
2. mgr M. Mikołajewska - studia niestacjonarne - 12.02.2020 r., godz. 16:00-17:00, sala A213
3. mgr M. Mikołajewska - stusia stacjonarne - 12.02.2020 r. godz. 15:00-16:00, sala A213
4. mgr A. Sondej - 07.02.2020 r. godz. 15:00, sala A243
5. dr J. Kenc - 13.02.2020 r. godz. 17:00, sala C113
6. mgr J. Szczepankowska - 10.02.2020 r. godz. 10:00, sala C101
nr=0