OPIEKUN ROKU

Kierunek Filologia
mgr Joanna Czarnecka - opiekun studentów 1 roku
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat - opiekun studentów 2 roku
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska - opiekun studentów 3 roku

Kierunek Pedagogika
dr Małgorzata Buchla - opiekun studentów 1 roku
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko - opiekun studentów 2 roku
dr Kornelia Hübscher - opiekun studentów 3 roku

Kierunek Prawo
dr Rafał Kubik - opiekun studentów 1 roku
nr=0