KOORDYNATOR PUNKTÓW ECTS

 

Wydziałowy koordynator ds. ECTS - dr Andrzej Szczepański


Koordynatorzy programu Erasmus+:

Kierunek Administracja - dr Anna Banaszewska

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne - dr Rafał Kubik

Kierunek Filologia - dr Małgorzata Szulc - Kurpaska

Kierunek Pedagogika - dr Anna Kowal - Orczykowska

Kierunek Prawo - dr hab. Ewa Tuora -Schwierskott

 

Dyżury: w zakładce „konsultacje pracowników”

nr=0