Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Filologia pierwszego stopnia


Semestr - dopuszczalny deficyt punktów po semestrze
I  semestr - 12 punktów ECTS
II semestr - 24 punktów ECTS
III semestr - 24 punktów ECTS
IV semestr - 18 punktów ECTS
V semestr - 12 punktów ECTS
VI semestr - 0 punktów ECTS

 

nr=0