pokaż menu
System oceny studentów

System oceny studentów obowiązujący
na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych
do  przeprowadzenia egzaminów, zaliczeń i weryfikacji zakładanych efektów
w roku akademickim 2012-2013 na kierunkach: 
administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika I i II stopień studiów,
 filologia, ochrona środowiska

 

 Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy