pokaż menu
Kierunek Pedagogika drugiego stopnia (magisterskie)

  PEDAGOGIKA - STUDIA II STOPNIA
  PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY

  

   Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
   Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, procesu socjalizacji, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada przygotowanie do sprawowania profesjonalnej opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Ma umiejętności diagnostyczne, projektowe i organizacyjne oraz doskonalenia własnych kompetencji wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent, w zależności od wybranej specjalności, jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki, interwencji i resocjalizacji.

 
  SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA:

 

  Oferta kształcenia na rok akademicki 2016/2017