pokaż menu
Opłaty

- W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
 Zarządzenie nr 35/14 Rektora z dnia 23 września 2014 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za  świadczone usługi edukacyjne oraz  terminów ich wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2014/2015

 

Uchwała nr V/105 Senatu z dnia 16 września 2014 w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego 2014/2015

 

 - W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Zarządzenie nr 26/15 Rektora z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie  ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz  terminów ich wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2015/2016

 

 Uchwała nr V/142 Senatu z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego 2015/2016