pokaż menu
Zakłady

Zakład Prawa i Administracji

Kierownik Zakładu: dr Izabela Bernatek-Zaguła

Pracownicy: 

prof. dr hab. h. c. Bogusław Banaszak

prof. dr hab. Mariusz Jabłoński

prof. dr hab. Zbigniew Pulka

dr hab. Iwona Sierpowska

dr Helena Babiuch

dr Agnieszka Kos

dr Karol Rusin

dr Marcin Sieja

dr Eugeniusz Szydłowski

mgr Andrzej Marek

mgr Aldona Sondej

mgr Zbigniew Wróblewski

 

Zakład Nauk o Bezpieczeństwie 

Kierownik Zakładu: 

Pracownicy:

prof. dr hab. Jerzy Konieczny

prof. dr Ludwig Schmahl

prof. dr hab. Robert Wiszniowski

dr Jerzy Buczko

dr Zbigniew Cesarz

dr Paweł Kobes

dr Beata Skwarek

dr Andrzej Szczepański

dr Wacław Szetelnicki

dr Jarosław Zagrobelny

mgr Edward Biegun

mgr Tomasz Podoliński 

mgr Dariusz Stefaniak

 

Zakład Pedagogiki

Kierownik Zakładu: dr Anna Kowal-Orczykowska

Pracownicy:

prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski

prof. dr hab. Nataliia Pobirchenko 

dr hab. Wanda Grelowska

dr hab. Barbara Jędrychowska

dr hab. Marian Sinica

dr hab. Wita Szulc

dr Jan Adamkiewicz

dr Dorota Domińska-Werbel

dr Wioletta Drzystek

dr Kornelia Hübscher

dr Luba Jakubowska

dr Marek Kazimierowicz

dr Grażyna Maciak

dr Jan Pazgan

dr Mirosław Piwowarczyk

dr Marek Podgórny

dr Katarzyna Sępowicz-Buczko

dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny

dr Arkadiusz Urbanek

dr Jan Wojtaś

dr Daria Zielińska-Pękał

mgr Małgorzata Buchla

mgr Jacek Dąbrowski

mgr Tomasz Kwoka

mgr Robert Siarkiewicz

mgr Józefa Szczepankowska

 

Zakład Neofilologii

Kierownik Zakładu: dr hab. Łucja Skotnicka

Pracownicy:

prof. dr hab. Leszek Berezowski

prof. dr hab. Roman Lewicki 

dr Piotr Niemiec

dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat

dr Lilia Omelan

mgr Joanna Czarnecka

mgr Izabela Selera

mgr Ewa Skotnicka 

 

Zakład Kształcenia Językowego i Certyfikacji

Kierownik Zakładu: dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka

Pracownicy: 

mgr Magdalena Ardeli

mgr Mirosław Karykowski

mgr Magdalena Kendziorczyk – Twardoch

mgr Agnieszka Łakomska

mgr Ewa Rosowicz-Kobiak

mgr Anna Rożdżestwieńska-Skwara

mgr Magdalena Szylar

mgr Anita Wawrzyniak

mgr Anna Wilk-Jędrachowicz

mgr Sylwia Zajchowska