pokaż menu
Zakłady

Zakład Nauk o Administracji
Kierownik Zakładu: dr hab. Iwona Sierpowska

Pracownicy:


Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Państwa
Kierownik Zakładu: dr hab. Piotr Daniluk

Pracownicy:

 

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Społecznym i Ekonomicznym:
Kierownik Zakładu: dr Agnieszka Kos

Pracownicy:


Zakład Pedagogiki
Kierownik Zakładu: dr Jan Wojtaś

Pracownicy:


Zakład Neofilologii
Kierownik Zakładu: dr Piotr Niemiec

Pracownicy: