pokaż menu
Zakłady

Zakład Nauk Prawnych
Kierownik Zakładu: dr Izabela Bernatek-Zaguła

Pracownicy:

 
Zakład Nauk o Administracji
Kierownik Zakładu: dr hab. Iwona Sierpowska

Pracownicy:


Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem
Kierownik Zakładu: 

Pracownicy:

 

Zakład Studiów Strategicznych
Kierownik Zakładu: prof. dr Ludwig Schmahl

Pracownicy:


Zakład Pedagogiki
Kierownik Zakładu: dr Anna Kowal-Orczykowska

Pracownicy:


Zakład Neofilologii
Kierownik Zakładu: dr hab. Łucja Skotnicka
Pracownicy:

 

Zakład Kształcenia Językowego i Certyfikacji
Kierownik Zakładu: 

Pracownicy: